แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ เติมกำลังใจให้ทุก ๆ คน

3 min read

แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ เติมกำลังใจให้ทุก ๆ คน

ช่วงเวลาที่รู้สึกแย่แบบนี้ เชื่อว่าหลาย ๆ คนต้องการกำลังใจดี ๆ ไม่มากก็น้อยให้เรามีพลังที่จะต่อสู้กับความรู้สึกต่าง ๆ ในวันที่ไม่ได้ดั่งใจ ให้ลุกขึ้นสู้ไปต่อได้อย่างมีความสุข เราก็ได้รวบรวม แคปชั่นกำลังใจ คำคมให้กำลังใจ ดี ๆ แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้เพื่อนๆ มีแรงใจไปสู้ต่อมาฝากกัน ซึ่งนอกจากการให้กำลังใจตนเองแล้ว การให้กำลังใจคนรอบข้างก็สำคัญ ได้มีกำลังใจขึ้นมาบ้างในเวลาแบบนี้

แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจเพื่อน

One bad page or chapter doesn’t mean the story won’t have a happy ending. Cheer up!
หนังสือที่มีหน้าหรือบทที่ไม่ดีเพียงหน้าเดียวไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวจะไม่จบลงอย่างมีความสุขนะ เป็นกำลังใจให้!

No one can hurt you unless you let them.
ไม่มีอะไรทำร้ายเธอได้ ถ้าเธอไม่ได้อนุญาตมัน

This situation is a wake-up call. Do it better next time. Move on.
สถานการณ์นี้ก็เหมือนเป็นการปลุกให้ตื่นขึ้น ทำครั้งต่อไปให้ดีกว่านี้ เดินหน้าต่อไปนะ

Cheer up, stay strong, and be good. I got your back always.
สู้ต่อไป เข้มแข็ง และเป็นคนดี ฉันอยู่ข้างหลังเธอเสมอนะ

Cheer up! It’s not the end of the world. The sun will shine again after the storm.
สู้ๆ นะ! มันไม่ใช่จุดจบของโลก พระอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้งหลังพายุ

Life is good, you only need to wipe those tears from it.
ชีวิตมันจะดี เธอแค่ต้องปาดน้ำตาทิ้งไปซะ

Smile, it’ll take years off your face.
ยิ้งเข้าไว้ มันต้องใช้ชีวิตอีกหลายปีบนใบหน้าเธอนะ

The world looks brighter only if you can face it with a smile.
โลกจะดูสดใสขึ้นก็ต่อเมื่อเธอเผชิญกับมันด้วยรอยยิ้ม

Stay strong, keep your head and chin up, and be good.
เข้มแข็งไว้นะ มองตรงไปข้างหน้าและเชิดหน้าเข้าไว้ แล้วมันจะดี!

There will be a light at the end of this tunnel. Cheer up.
จะมีแสงสว่างรอเธออยู่ที่ปลายอุโมงค์ สู้ๆ นะ

Storms don’t last forever, so cheer up and never give up!
พายุไม่ได้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้นจงมีกำลังใจและอย่ายอมแพ้!

Forget what’s gone, appreciate what remains, and look forward to what’s coming next.
ลืมสิ่งที่จากไป ชื่นชมสิ่งที่เหลืออยู่ และตั้งตารอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

Life is great when you smile more often.
ชีวิตจะดีเมื่อเธอยิ้มบ่อยขึ้น

Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.
ไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ถาวรในโลกที่ชั่วร้ายนี้ แม้แต่ปัญหาของเรา

No matter how you feel, get up, dress up, show up, and never give up.
ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร ลุกขึ้น แต่งตัว แสดงออก และอย่ายอมแพ้

Life is too short for us to dwell on sadness. Cheer up and live life to the fullest.
ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่เราจะจมอยู่กับความโศกเศร้า เติมกำลังใจและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

The older you get, the better you get, unless you’re a banana.
ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งดีขึ้น เว้นแต่ว่าคุณเป็นกล้วยน่ะ

What doesn’t kill you makes you stronger.
อะไรก็ตามที่ไม่สามารถฆ่าเธอให้ตายได้ มันจะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น

Don’t let the negativity of the world get you down.
อย่าปล่อยให้การปฏิเสธของโลกทำให้คุณผิดหวัง สู้ต่อไปนะ

Stop feeling sorry for yourself and you will be happy.
หยุดรู้สึกผิดกับตัวเองแล้วเธอจะมีความสุข

แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ สำหรับให้กำลังใจคนรอบข้าง

Laugh now, cry later.
หัวเราะเถอะ ค่อยไปร้องไห้ทีหลัง

It’s just a bad day, not a bad life.
มันเป็นแค่วันที่แย่ ไม่ใช่ว่าจะแย่ไปทั้งชีวิตหรอก

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.
อย่าร้องไห้เพราะมันจบแล้ว จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วดีกว่า

Life is too short for us to dwell on sadness. Cheer up and live life to the fullest.
ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่เราจะจมอยู่กับความโศกเศร้า เติมกำลังใจและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เถอะ

Life is better when you’re laughing.
ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเธอหัวเราะนะ

Cheer up, tomorrow is another chance.
สู้ๆ นะ พรุ่งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอีกครั้ง

Cheer up, Storms don’t last forever.
สู้ๆ นะ พายุมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหรอก

Sometimes you have to just pick yourself up and carry on.
บางครั้งเธอก็จำเป็นต้องพยุงตัวเองขึ้นและเดินต่อไป

You carry so much love in your heart. Give some to yourself.
คุณมีความรักมากมายในหัวใจของคุณ มอบมันให้กับตัวเองบ้าง

Rise and rise again until lambs become lions.
ลุกขึ้นและลุกขึ้นใหม่จนกว่าลูกแกะจะกลายเป็นสิงโต

Do not grieve. Anything you lose comes round in another form.
อย่าเสียใจ สักวันอะไรก็ตามที่เธอเสียไปมันจะกลับมาหาเราในอีกรูปแบบหนึ่ง

If “Plan A” didn’t work. The alphabet has 25 more letters! Stay cool.
ถ้า “แผนเอ” ไม่ได้ผล ตัวอักษรยังมีอีกตั้ง 25 ตัว! ใจเย็นๆ

Let your smile change the world. But don’t let the world change your smile.
ให้รอยยิ้มของเธอเปลี่ยนโลก แต่อย่าให้โลกเปลี่ยนรอยยิ้มของเธอนะ

If you are still breathing maybe it is not such a bad day after all.
หากเธอยังหายใจอยู่ มันอาจจะไม่ใช่วันที่แย่ขนาดนั้นก็ได้

After every storm comes the sun. Happiness is waiting for you ahead.
หลังเกิดพายุทุกครั้ง พระอาทิตย์มักจะมาเยือน ความสุขรอเธออยู่ข้างหน้านะ

Stand up and walk. Move on. After all, you have perfect legs to stand on.
ยืนขึ้นและเดินต่อนะ สุดท้ายเธออาจจะพบว่าขาเธอแข็งแรงพอที่จะยืนต่อแล้ว

When you don’t see your life moving in right direction, don’t worry take left :).
เมื่อเธอไม่เห็นชีวิตของคุณเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ต้องกังวล เลี้ยวไปอีกทางซะสิ 🙂

An original is worth more than a copy, so be yourself!
ยังไงของออริจินอลก็มีค่ามากกว่าการก้อปปี้ล่ะนะ ดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองเถอะ!

Chin up, everything’s gonna be ok.
เชิดหน้าขึ้นไว้นะ ทุกสิง่ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอน

Cheer up! Life is too brief to spend it joyless.
สู้ๆ ชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะใช้มันอย่างไม่มีความสุขนะ

แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจตัวเอง

Keep calm and carry on.
ใจเย็นไว้และเดินหน้าต่อไป

Every moment is a fresh beginning.
ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่

There are no mistakes, only opportunities.
ไม่มีข้อผิดพลาด มีแต่โอกาสเท่านั้น

It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy.
ไม่เคยสายเกินไป ไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ ไม่เคยสายเกินไปที่จะมีความสุข

Love yourself first and everything else falls into line.
รักตัวเองให้เป็น แล้วทุกอย่างในชีวิตก็จะดีเอง

It’s not what we have in life but who we have in our life that matters.
ไม่ใช่สิ่งที่เรามีในชีวิต แต่เป็นคนที่เรามีในชีวิตของเราต่างหากที่สำคัญ

Every day may not be good, but there is something good in every day.
ทุกวันอาจไม่ดีเสมอไป แต่มีสิ่งดีๆ อยู่ในทุกวัน

Only I can change my life. No one can do it for me.
มีเพียงฉันเท่านั้นที่เปลี่ยนชีวิตได้ ไม่มีใครสามารถทำเพื่อฉันได้

Whatever you do, do it well.
จะทำอะไรก็ได้ แค่ทำให้ดี ก็เพียงพอแล้ว

Problems are not stop signs, they are guidelines.
ปัญหาไม่ใช่ป้ายที่บอกให้เราหยุด แต่มันคือแนวทางให้เราเดินต่อไปต่างหาก

 

You May Also Like

More From Author